(1)
Vareikis V. Lietuvių Ir žydų Santykių Istorija XIX A. Socialiniai Ir Ekonominiai Aspektai. STA 2000, 27-50.