(1)
Kraniauskienė S. Biografinis Metodas: Dvi teorinės-metodologinės Kryptys. STA 2000, 78-90.