(1)
Žulkus V. Tikėjimų Kaita pagoniškuose Baltuose. Kuršiai. STA 2001, 7, 9-19.