(1)
Vareikis V. Klaipėdiškių Identitetas Ir vokiečių-Lietuvių Santykiai Mažojoje Lietuvoje XIX Ir XX amžiuose. STA 2001, 7, 54-65.