(1)
Bielskis A. Kooperacija Ir išsilaisvinimo Politika: Aristotelis Ir Marxas. STA 2015, 34, 35-61.