(1)
MazgelytÄ— R. Galios Samprata Elito Ir Pliuralizmo Teorijose. STA 2015, 34, 168-185.