(1)
Leonavičius V. Lietuvos Psichosocialines Paslaugas teikiančių Nvo Socialinio Ir Ekonominio Matmens Darna. STA 2015, 34, 186-204.