(1)
Žvinklienė A. Lietuvos Inovacinių Tinklų Integracija į Europos Mokslinių Tyrimų erdvę: žvilgsnis į Asmeninę Tinklaveiklą Iš Vidaus Ir išorės. STA 2015, 34, 233-253.