(1)
Kraniauskas L.; Gedutis A. Socialinių Ir Humanitarinių Mokslų vertės paieškos Lietuvoje: Monizmas, Pliuralizmas Ir Administracinė Kontrolė. SMV 2016, 37, 127-170.