Jonutis K. (2017). Politinio pokyčio konceptualizacijos Alaino Badiou ir Jacques’o Rancière’o teorijose. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 39(2), 18-40. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2016.2.10815