Kraniauskienė S. (2018). „Čia ne(buvo) Lietuva“: Klaipėda po Antrojo pasaulinio karo – naujosios visuomenės prisiminimai. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 41(2), 169-198. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2017.2.11726