Šutinienė I. (2018). Regioninis identitetas paribio teritorijose: Klaipėdos krašto atvejis. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 41(2), 199-228. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2017.2.11727