Kazlauskas R. (2019). Politiškumo genealogija. Herojų amžius ir jaunimo maištas. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 44(1), 7-73. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2019.1.8