Žvinklienė A. (2013). Žmogaus teisės Lietuvoje: Lietuvos gyventojų lygybės ir diskriminacijos suvokimas Europos kontekste. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 32(1), 176-192. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2013.1.1844