Telešienė A. (2013). Atvirumas imigracijai: Lietuvos atvejis tarptautinėje perspektyvoje. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 32(1), 122-1350. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2013.1.1847