Kraniauskienė S. (2013). Normatyvinis ir funkcinis kartų solidarumas Lietuvoje. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 32(1), 89-121. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2013.1.1848