Murphy J. W. (2013). Ko galima tikėtis iš socialinės teorijos postmetafizikos amžiuje?. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 32(1), 5-14. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2013.1.1851