Valantiejus A. (2013). Šiądienos kritinės teorijos klausimu. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 33(2), 205-038. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2013.2.3803