Gedutis A. (2001). Politikos ir mokslo santykio sampratos raida: nuo Weberio iki Habermaso. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 8(3-4), 22-43. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2001.3-4.5895