Sidrys I. (2001). Niklaso Luhmanno autopoezės teorijos pritaikymas teisės sistemai. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 8(3-4), 44-55. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2001.3-4.5896