Acus A. (2001). Marginalinės grupės tapsmas (sociologiniai prostitucijos tyrinėjimai). Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 8(3-4), 56-67. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2001.3-4.5897