Ivanovas B. (2001). Tautinių mažumų problemos Stasio Šalkauskio tautiškumo sampratoje. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 8(3-4), 78-85. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2001.3-4.5899