Å atkauskienÄ— N. (2002). KomunikacinÄ— dramos sklaida ir jos socialumas. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 9, 88-96. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2002.1.5909