Laurėnas V. (2003). Pilietinės visuomenės dilemos Lietuvoje. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 11, 5-22. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2003.1.5925