Valantiejus A. (2003). Nuosaiki proto kritika Jürgeno Habermaso socialinėje teorijoje. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 11, 133-147. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2003.1.5935