Kublickienė L. (2003). Vyriškų vaidmenų ypatumai dabarties Lietuvoje. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 12, 77-86. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2003.2.5939