Matonytė I. (2004). Socialinis kapitalas: nuo mokslinių tyrimo perspektyvų prie empirinių pastebėjimų. Gero valdymo klausimas. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 13, 22-37. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2004.1.5946