Reingardienė J. (2004). Moterų karjeros ir šeimos dilemos. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 13, 59-72. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2004.1.5949