Valantiejus A. (2004). Diskursyviojo post- ir meninės tiesos pradų sąlytis, arba hermeneutinės dekonstrukcijos link. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 13, 136-145. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2004.1.5956