Legkauskas V. (2004). Žmogaus socialinės motyvacijos pagrindai. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 14, 53-63. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2004.2.5962