Kublickienė L. (2004). Lietuvos gyventojų kultūriniai poreikiai: kultūros įstaigų vertinimas ir lankymas. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 14, 64-71. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2004.2.5963