Žvinklienė A. (2004). Gender mainstreaming ar lyčių dėmens integravimo strategija? „Importuotų“ sąvokų taikymo Lietuvos socialinių ir humanitarinių mokslų kalboje problemos. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 14, 120-128. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2004.2.5967