Tereškinas A. (2004). Tarp norminio ir subordinuoto vyriškumo formų: vyrai, jųseksualumas ir maskulinizmo politika šiuolaikinėje Lietuvoje. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 14(3), 28-38. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2004.3.5972