Pilotta J. (2005). Organizacinio identiteto konstravimas mažumų bendruomenėse. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 15, 23-39. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2005.1.5982