Rinkevičius L. (2006). Viešosios politikos kultūros formavimasis Lietuvoje: aplinkosaugos politikos ir visuomenės dalyvavimo sociologinė eksploracija. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 17, 113-127. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2006.1.6011