Norkus Z. (2007). Andropovo klausimu. Komunizmas kaip lyginamosios istorinėssociologinės analizės problema (I). Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 19, 5-32. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2007.1.6024