Balžekienė A., Telešienė A., & Rinkevičius L. (2008). Klimato kaita: socialinio rizikos suvokimo ir žiniasklaidos diskurso Lietuvoje konfigūracijos. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 22, 5-19. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2008.2.6055