Valantiejus A. (2008). Nušvitimų beieškant: Walteris Benjaminas ir literatūros sociologija. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 22, 139-162. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2008.2.6063