Žvinklienė A. (2009). Lyčių atotrūkis ir patriarchato raiška Baltijos valstybėse. Lietuvos ypatumai. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 24, 99-118. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2009.1.6079