Murphy J. W., & Schlaerth C. A. I. (2010). Ryšys tarp radikalios refleksijos, žmogaus laisvės ir etikos. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 26, 7-19. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2010.1.6093