Kraniauskas L. (2011). Švenčių ir miesto erdvės santykis: trijų Klaipėdos miesto švenčių sociologija. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 28(1), 149-182. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2011.1.6120