Šaulauskas M. P. (1998). Postkomunistinės revoliucijos želmenys: į postmodernią Lietuvą?. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 2(2), 77-94. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.1998.2.6759