Račiūnaitė V. (1998). Moters savivokos aspektai tarpukario ir išeivijos prozoje. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 2(2), 224-229. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.1998.2.6772