Tereškinas A. (1999). Šalpos valgyklos ir muilo operos: ikoninis tautiškumas,žiniasklaida, pop kultura nūdienėje Lietuvoje. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 5(3), 16-32. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.1999.3.6965