Genzelis B. (1999). Petras Leonas ir sociologijos mokslų užuomazgos Lietuvoje. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 5(3), 89-95. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.1999.3.6970