Gaižutytė Žilvinė. (1999). Igno Šlapelio meno sociologijos bruožai. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 5(3), 96-104. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.1999.3.6971