Kuznecovienė V. (2000). Prievarta religinėse sektose: vizijos ir realybė. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, (3-4), 5-11. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2000.3-4.7221