Zdanevičius A. (2000). Deviacija ir socialinė kontrolė. Deviacijų sociologijos istorija ir teorijos. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, (3-4), 91-104. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2000.3-4.7228