Pivoras S. (2001). Parapijinė pilietinė visuomenė (Šiaurės Švedijos atvejo analizė). Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 7(1-2), 110-117. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2001.1-2.7238