Aleksandravičius V. (2001). Tapatybės diskursai civilizacijų sandūros įtampoje. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 7(1-2), 118-128. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2001.1-2.7239